#4r<h↑ma+∈ #✝og∧f #uml:Package xmi:id="Comment" Я∈al is a primi†iv∈ †yp∈ r∈pr∈s∈n+ing †h∈ ma†h conc∈p+ oƒ r∈al

#|<+o #gdzi∈ #|<i∈dY // ŵiεΔzÅ∀ ╬ο β϶zpiεcz∈ńs✝w0 #GIT/B dx --!a-- e+++

Budgeting and Tracking Multiple Projects

Aplikacja Budżetowanie i śledzenie postępów w projektach (Budgeting and Tracking Multiple Projects) pomaga kierownictwu kontrolować stan wielu realizowanych równolegle projektów. W jednym widoku, prezentowana jest skonsolidowana informacja dotycząca statusu wszystkich projektów oraz stanu prac w stosunku do zakładanego budżetu i czasu. Aplikacja zawiera narzędzia do zarządzania projektami, takich jak tworzenie…

Knowledge Base

Aplikacja Baza wiedzy (Knowledge Base) pomaga w zarządzaniu informacjami występującymi w organizacji w celu zwiększenia wydajności poprzez zmniejszenie potrzeby ponownego zdobywania wiedzy oraz zapewnienie, by odpowiednie osoby, w odpowiednim czasie posiadały odpowiednią wiedzę, w celu dostarczania oraz wspierania wymaganych przez biznes usług. Aplikacja umożliwia pracownikom przesyłanie do repozytorium istniejących dokumentów…

Absence Request and Vacation Schedule Management

Aplikacja Absencje i harmonogramowanie urlopów (Absence Request and Vacation Schedule Management) umożliwia pracownikom zgłaszanie informacji o swoich planowanych nieobecnościach, wraz z wskazywaniem osób zastępujących. Za pomocą specjalnego formularza pracownik wybiera godziny lub dni niedostępności i wskazuje osobę zastępującą, która musi potwierdzić przejęcie obowiązków. Tak przygotowana informacja przekazywana jest liderowi zespołu…

Rozwiązania dla SharePoint

Przygotowana przez Microsoft paczka AllTemplates (Fabulous 40 Application Templates) zawiera szablony aplikacji z predefiniowanymi scenariuszami biznesowymi na platformę Windows SharePoint w wersjach WSS 3.0, SharePoint Server 2007, SharePoint Foundation, SharePoint Server 2010. Początkowe wersje WSS 3.0 zostały także podniesione do wersji 2010. Aplikacje te doskonale nadają się do rozszerzenia typowych…

Wirtualna stolica | oficjalny serwis Warszawy

Cel: Stworzenie od podstaw nowej jakości portalu miejskiego kreującego wizerunek przyjaznej i profesjonalnej administracji wykorzystującej narzędzia społeczeństwa informacyjnego, umożliwiającego dostarczanie mieszkańcom Warszawy usług o podobnym poziomie jakości jak usługi sektora prywatnego. Swą tematyką objąć miał trzy obszary tematyczne: A2A (administration to administration), A2B (administration to businness) A2C (administration to citizens).…

Portal korporacyjny inKPRM

Cel: Wewnętrzny portal informacyjny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był dotychczas narzędziem statycznym, nie ułatwiał wzajemnej komunikacji pomiędzy pracownikami, nie dawał możliwości swobodnego publikowania wielu typów informacji. Pełnił rolę elektronicznej tablicy ogłoszeń służącej publikowaniu oficjalnych dokumentów i informacji dla pracowników. Pojawiła się więc w KPRM potrzeba uruchomienia narzędzia umożliwiającego zarządzanie informacją…