System zamówień centralnych dla administracji rządowej

System pozwolił na ujednolicenie procesów zarządzania zamówieniami centralnymi realizowanymi dla całej administracji. Umożliwił śledzenie na bieżąco postępów w realizowanych postępowaniach oraz raportowanie stanu ich wykonania dla organów kontrolnych.