System monitorowania interpelacji poselskich

Usprawnienie komunikacji pomiędzy Sejmem RP a organami administracji centralnej (wymiana danych on-line) poprzez mechanizmy elektronicznego przekazywania wniosków i uwag poselskich kierowanych do administracji rządowej.