Najlepsze praktyki portali regionalnych i lokalnych

Materiał szkoleniowy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002

Agenda

Z badania „eObywatel” wynika, że działalnością gminy w Internecie zainteresowana jest ponad połowa respondentów. Jednak badanie wykazało, że zainteresowanie mieszkańców nie przekłada się na częstotliwość korzystania z zasobów witryn urzędów miast – najwięcej respondentów odwiedziło strony urzędu „tylko raz” (21.8%), „od czasu do czasu” robi to 20% badanych, „raz na kilka miesięcy” – 20,1%, a tylko 1% badanych respondentów robi to „codziennie”.

Podobnie wzorce zachowania zauważono w grupie MSP: 25,6% respondentów przyznało, że stronę urzędu odwiedza „od czasu do czasu”, 19,6% respondentów odwiedziło stronę urzędu „tylko raz”.
Zdaniem analityków taka rozbieżność wiąże się z tym, iż oczekiwania mieszkańców gmin względem oficjalnych witryn urzędów lokalnych są niewspółmiernie większe, od tego, co jest im zazwyczaj oferowane.

Koncepcja samorządowej witryny internetowej

Wirtualny folder. Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie w Polsce, które polega na stworzeniu w Internecie odpowiednika tradycyjnego folderu miasta, w którym zawarte są informacje m.in. o położeniu geograficznym gminy, czy kontakt do urzędu. Zasadniczymi wadami takiego rozwiązania jest m.in. statyczność witryny (jednostronny przekaz informacyjny od urzędu do internauty), a co za tym idzie niska częstotliwość aktualizacji zawartości witryny oraz jej ubogość merytoryczna. Wdrożenie folderu ani nie usprawnia obsługi administracyjnej, ani nie przyczynia się do budowy, czy poprawy wizerunku urzędu i samego miasta.

Drugim stosowanym rozwiązaniem jest witryna o charakterze wirtualnego urzędu. Ta koncepcja kładzie nacisk na dostępność informacji o procedurach obowiązujących w urzędzie oraz umożliwia obsługę administracyjną za pomocą Internetu. Zaletami wdrożenia takiego rozwiązania jest m.in. usprawnienie obsługi administracyjnej urzędu, stworzenie bardziej przyjaznego wizerunku urzędu w oczach mieszkańców i przedsiębiorców. Do wad zaliczyć można m.in. niski poziom zaangażowania władz lokalnych w inicjatywy o charakterze nieurzędowym oraz małą aktywność w obszarze współpracy z instytucjami zewnętrznymi (np. policją, domami opieki społecznej, placówkami oświatowymi).

Trzecią opcją jest portal miejski, który w swojej formie przypomina wortal tematyczny. Charakteryzuje się koncentracją informacji z różnych źródeł, co powoduje, że jego zawartość jest bardziej atrakcyjna dla szerszej grupy odbiorców. Jest to swoiste „przeniesienie całego miasta do Internetu”. Kolejną zaletą portalu miejskiego jest budowa przyjaznego wizerunku miasta i jego władz wśród jego mieszkańców. Zachodzi tu też współpraca z różnymi instytucjami publicznymi oraz pozarządowymi. Za przykład portali miejskich służyć mogą m.in. witryny Poznania (http://www.city.poznan.pl) i Bydgoszczy (http://www.bydgoszcz.pl), a z zagranicznych np. strona Birmingham (http://www.birmingham.gov.uk). Wśród serwisów internetowych polskich gmin nie ma obecnie takiego, który spełniałby wszystkie wymogi portalu miejskiego, choć poszczególne elementy tego rozwiązania były znajdowane na poszczególnych stronach gmin. I tak witryna miasta Poznań oferuje m.in. giełdę pracy w ramach serwisu oświatowego, dzięki któremu pracę znalazło ok. 30 nauczycieli. Z kolei wirtualny Bydgoszcz oferuje m.in. specjalną sekcję dla MSP, w której zawarte są informacje o ofertach podjęcia współpracy i kontakty do lokalnych firm z wielu branż.

Portal regionany to najrzadziej stosowane rozwiązanie, ale też najbardziej zaawansowana forma serwisu informacyjnego umożliwiająca aktywne kreowanie polityki regionalnej. Zaletą takiego rozwiązania jest synergia działań promocyjnych służących zachęcaniu inwestorów zagranicznych do lokowania inwestycji w regionie. Ułatwianie nawiązywania i rozbudowywania kontaktów międzynarodowych. Koordynacja aplikowania o środki pomocowe. Poprzez stworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy administracją i instytucjami publicznymi oraz środowiskami gospodarczymi następuje poprawa efektywności działania tych instytucji.

Cechy jakimi powinny się odznaczać rozwiązania eGovernment
1. Łatwe w użyciu.
2. Dostępne z dowolnego miejsca i za pomocą maksymalnie szerokiego spektrum urządzeń.
3. Bezpieczne i zapewniające prywatność obywatelom.
4. Nastawione na uzyskiwanie konkretnych efektów.
5. Dające wymierne oszczędności finansowe.
6. Umożliwiające współpracę instytucji rządowych i pozarządowych.
7. Prowadzące do nowego spojrzenia na zasady funkcjonowania instytucji sektora publicznego.

Projekt internetowy serwisu gminy – założenia, realizacja
a) Wybór strategii.
b) Opracowanie koncepcji serwisu.
c) Realizacja techniczna koncepcji.
d) Wypełnienie serwisu treścią.
f) Testowanie serwisu.
g) Inicjacja procesu integracji odbiorców wokół projektu.
h) Popularyzacja serwisu.
i) Rozbudowa i konserwacja serwisu.