#4r<h↑ma+∈ #✝og∧f #uml:Package xmi:id="Comment" Я∈al is a primi†iv∈ †yp∈ r∈pr∈s∈n+ing †h∈ ma†h conc∈p+ oƒ r∈al

#|<+o #gdzi∈ #|<i∈dY // ŵiεΔzÅ∀ ╬ο β϶zpiεcz∈ńs✝w0 #GIT/B dx --!a-- e+++

eWOM | elektroniczny Wydział Obsługi Mieszkańców

Cel: Stworzenie "elektronicznego urzędu" - otwartego 24 godz. 7 dni w tygodniu, dostarczającego mieszkańcom informacji o usługach administracyjnych. Serwisu, w którym mieszkańcy znajdą dokładną instrukcję postępowania, jak np. zarejestrować samochód, wyrobić nowy dowód osobisty czy zameldować swojego gościa. skoncentrowany na obsłudze i pomocy dla interesantów, służący informacjami o sprawach, procedurach,…

Performance Business Reporting

Aplikacja do raportowania wyników badań satysfakcji klientów (Performance Business Reporting) pomaga menedżerom organizacji śledzić stan zadowolenia ich klientów poprzez graficzną prezentacje kombinacji wyników ankiet satysfakcji oraz efektów dyskusji dotyczących jakości dostarczanych usług czy produktów. Ankiety służące porównaniu mogą być pobierane za pośrednictwem Office InfoPath 2007, a następnie konsolidowane tak, by…

Timecard Management

Aplikacja do zarządzania czasem pracy (Timecard Management) pomaga rozliczać godziny pracy zespołów pracujących nad różnymi projektami. Aplikacja umożliwia członkom zespołu określać czas rozpoczęcia oraz zakończenia pracy w konkretnym projekcie. System automatycznie generuje czas „przepracowany” przez projekt, a menedżerom pokazuje, kto pracuje nad danym projektem, całkowitą liczbę godzin w porównaniu do…

Expense Reimbursement and Approval

Aplikacja Zwrot wydatków (Expense Reimbursement and Approval) ułatwia zarządzanie elementami procesu zatwierdzania kosztów, przynosząc oszczędność czasu dla osób zatwierdzających. Pracownicy mogą wprowadzić informacje o kosztach do szablonu aplikacji. Zatwierdzający mogą te informacje przejrzeć, a następnie zarządzać zatwierdzeniem płatności. Użytkownicy monitorują stan ich żądania przez filtrowany widok listy zaległych wniosków.

Help Desk

System Help Desk pomaga zarządzać procesem obsługi zgłoszeń serwisowych. Członkowie zespołu mogą szybko identyfikować zgłoszenia serwisowe, przypisywać je do odpowiednich kategorii ułatwiających identyfikowanie przyczyn, a w efekcie śledzić czas rozwiązania. Manager działu obsługi, po przypisaniu zadania konkretnemu pracownikowi może za pomocą specjalnego dashboardu rozliczać ich z terminowej realizacji. Zebranie zgłoszeń…

Compliance Process Support Site

Aplikacja do zarządzania procesem audytu zgodności z przepisami (Compliance Process Support Site) pomaga opracowywać dokumenty w kontekście ich zgodności z przepisami. Aplikacja umożliwia pracownikom określenie zadań kontrolnych, które muszą spełniać dokumenty zgodnie z wymaganiami przepisów oraz weryfikowanie zgodności ich wystąpienia. Aplikacja zawiera biblioteki dokumentów używanych przez członków zespołu do przechowywania…

Project Tracking Workspace

Aplikacja do zarządzania projektami (Project Tracking Workspace) pozwala kompleksowo zarządzać postępami projektu. W czytelny sposób prezentowana jest skonsolidowana informacja dotycząca statusu dostarczanych produktów (także w postaci wykresów Gantta) oraz stan prac w stosunku do zakładanego budżetu i czasu. Aplikacja umożliwia przydzielanie zadań członkom zespołu z powiadamianiem ich mailowo.

System Zamówień Centralnych

Cel: Centrum Usług Wspólnych na mocy przepisów Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zostało wskazane Centralnym Zamawiającym dla jednostek administracji rządowej. Oznaczało to konieczność uporządkowania i scentralizowania procesów zarządzania przygotowaniami oraz przeprowadzanie zamówień centralnych w skali wszystkich Jednostek Administracji Publicznej uczestniczących w zamówieniach centralnych. Dla realizacji takiego zadania konieczne było wykorzystanie systemu…

Case Management

Aplikacja Zarządzanie sprawami (Case Management) pomaga menedżerom w śledzeniu statusu i zadań niezbędnych do ukończenia prac w poszczególnych, przydzielonych pracownikom sprawach. Aplikacja zawiera predefiniowane szablony niezbędnych dokumentów i raportów, które są automatycznie tworzone i przypisywane do sprawy gdy tworzona jest nowa sprawa.

Employee Training Scheduling and Materials

Aplikacja do zarządzania szkoleniami wewnętrznymi (Employee Training Scheduling and Materials) zawiera harmonogram szkoleń dla pracowników informując ich o szkoleniach odbytych przez nich oraz planowanych. System pomaga trenerom zarządzać kursami oraz materiałami szkoleniowymi. Trenerzy mogą korzystać z systemu, aby dodać nowe kursy i organizować materiały szkoleniowe. Pracownicy na podstawie informacji o…