System e-usług oraz interaktywnej komunikacji z obywatelami

Wdrożenie wspomaga proces udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie zainteresowanym podmiotom. (EU project UDAPOKL. 05.01.01-00-005/09-01)