System zarządzania urzędami górniczymi w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników

System umożliwia monitorowanie stopnia realizacji celów operacyjnych wpisanych w strategię. (EU project UDAPOKL. 05.01.01-00-005/09-01)