Hiperautomatyzacja i potencjał AI w optymalizacji procesów

Hiperautomatyzacja to termin odnoszący się do zaawansowanego stopnia automatyzacji procesów biznesowych, który wykorzystuje różne technologie i narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja (Artificial intelligence, AI), uczenie maszynowe (Machine Learning, ML), robotykę procesową, analizę danych i automatyzację zadań na dużą skalę. Hiperautomatyzacja dąży do całkowitej eliminacji rutynowych, powtarzalnych i manualnych zadań związanych…

Robotic Process Automation

Technologie napędzane przez postęp w zakresie mocy obliczeniowej, robotykę i sztuczną inteligencją definiują na nowo możliwości, które stają się dostępne dla zautomatyzowanych algorytmów. Algorytmów, które umożliwiają automatyzację procesów biznesowych. Procesów opartych na regułach, działających w sposób rutynowy, wykorzystujących uporządkowane dane. Automatyzowane są w ten sposób pojedyncze zadania i całe procesy.…