System Raportowania Wydatków

Wdrożenie pozwoliło usprawnić procesy planowania oraz bieżącego rozliczania wydatków, zarówno OPEX jak i CAPEX, ułatwiając skuteczne zarządzanie budżetem.