Employee Training Scheduling and Materials

Aplikacja do zarządzania szkoleniami wewnętrznymi (Employee Training Scheduling and Materials) zawiera harmonogram szkoleń dla pracowników informując ich o szkoleniach odbytych przez nich oraz planowanych. System pomaga trenerom zarządzać kursami oraz materiałami szkoleniowymi. Trenerzy mogą korzystać z systemu, aby dodać nowe kursy i organizować materiały szkoleniowe. Pracownicy na podstawie informacji o planowanych szkoleniach mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w nich. Aplikacja zawiera także rozbudowany system tworzenia ankiet dla uczestników szkoleń.