Knowledge Base

Aplikacja Baza wiedzy (Knowledge Base) pomaga w zarządzaniu informacjami występującymi w organizacji w celu zwiększenia wydajności poprzez zmniejszenie potrzeby ponownego zdobywania wiedzy oraz zapewnienie, by odpowiednie osoby, w odpowiednim czasie posiadały odpowiednią wiedzę, w celu dostarczania oraz wspierania wymaganych przez biznes usług. Aplikacja umożliwia pracownikom przesyłanie do repozytorium istniejących dokumentów lub tworzenie nowych przy użyciu internetowych narzędzi do tworzenia treści. Wszystkie elementy są oznaczane w sposób łatwy do identyfikacji (matainformacje), tak, by wszyscy pracownicy mogli łatwo znaleźć dokumenty nie tracąc czasu na ich poszukiwanie po całej firmie. Aplikacja może być wykorzystana w scenariuszu scentralizowanej publikacji tzn. dział odpowiedzialny za wiedzę organizacji publikuje odpowiednie treści dla reszty firmy, lub „oddolnie”, tzn. wiedza jest udostępniana i współużytkowana przez wszystkich pracowników jako typowy element prowadzenia codziennej działalności biznesowej.