Help Desk

System Help Desk pomaga zarządzać procesem obsługi zgłoszeń serwisowych. Członkowie zespołu mogą szybko identyfikować zgłoszenia serwisowe, przypisywać je do odpowiednich kategorii ułatwiających identyfikowanie przyczyn, a w efekcie śledzić czas rozwiązania. Manager działu obsługi, po przypisaniu zadania konkretnemu pracownikowi może za pomocą specjalnego dashboardu rozliczać ich z terminowej realizacji. Zebranie zgłoszeń w kategorie pozwala identyfikować powtarzające się błędy i zgłoszenia, co ułatwia prognozowanie niezbędnych i koniecznych zakupów.