Elektroniczny Rejestr Korespondencji

Rozwiązanie obsługujące wszystkie pisma w firmie, aplikacja steruje przepływem dokumentów umożliwiając pełny nadzór nad dokumentami i procesami przetwarzania informacji.