System lightCRM

Ułatwienie pracy pionu handlowego w zakresie obsługi bieżących działań związanych z realizowanymi zadaniami. Uruchomienie mechanizmów systemowych wspierających ocenę efektywności handlowców oraz weryfikację, czy działania te zgodne są z wytycznymi SMART.