System obiegu dokumentów wraz z oprogramowaniem do tworzenia i modyfikacji procesów

Elektronizacja obiegu dokumentów umożliwiająca całkowite przeniesienie obiegu pism na postać elektroniczną z zastosowaniem mechanizmów workflow, optymalizację procesów wewnętrznych oraz udostępnienie narzędzi do bezpośredniego tworzenia i modyfikacji procesów.