Compliance Process Support Site

Aplikacja do zarządzania procesem audytu zgodności z przepisami (Compliance Process Support Site) pomaga opracowywać dokumenty w kontekście ich zgodności z przepisami. Aplikacja umożliwia pracownikom określenie zadań kontrolnych, które muszą spełniać dokumenty zgodnie z wymaganiami przepisów oraz weryfikowanie zgodności ich wystąpienia. Aplikacja zawiera biblioteki dokumentów używanych przez członków zespołu do przechowywania plików powiązanych, oraz kalendarz umożliwiający śledzenie najważniejszych dat kontroli.