Absence Request and Vacation Schedule Management

Aplikacja Absencje i harmonogramowanie urlopów (Absence Request and Vacation Schedule Management) umożliwia pracownikom zgłaszanie informacji o swoich planowanych nieobecnościach, wraz z wskazywaniem osób zastępujących. Za pomocą specjalnego formularza pracownik wybiera godziny lub dni niedostępności i wskazuje osobę zastępującą, która musi potwierdzić przejęcie obowiązków. Tak przygotowana informacja przekazywana jest liderowi zespołu do zatwierdzenia. Na specjalnym kalendarzu zespołu prezentowana jest graficzna informacja zbiorcza.