Profil zawodowy

Dr n. społ. W badaniach zajmuje się systemami, które są w stanie rozwiązywać złożone problemy decyzyjne, nie wymagając przy tym ludzkiej pomocy. Interesuje go optymalizacja procesów rutynowych z wykorzystaniem kognitywnych technologii informatycznych. W praktyce wykorzystuje obliczenia kognitywne i kognitywne przetwarzanie danych, do uruchamiania zautomatyzowanych procedur workflow sterujących procesami zarządzana operacyjnego (Robotic Process Automation, RPA).

Doświadczony manager w obszarze strategicznego i operacyjnego zarządzania IT. Zawodowo kierował szeregiem projektów (w tym także współfinansowanych ze środków UE) optymalizujących procesy w biznesie oraz administracji publicznej. Odpowiadał za rekomendacje i oceny projektów wraz z analizą ich wpływu na istniejącą architekturę korporacyjną. Jako architekt rozwiązań biznesowych, wspierał kierownictwa firm w projektach związanych z rekonfiguracją modeli biznesowych, kreowaniem innowacji i ich wdrażaniem w praktyce gospodarczej.

Jest Ekspertem zewnętrznym Centrum Projektów Polska Cyfrowa oceniającym wnioski w ramach naborów projektów II osi priorytetowej POPC „E-administracja i otwarty rząd”. Audytorem Wewnętrznym ISO 9001:2008 oraz Audytorem Wiodącym Systemu Bezpieczeństwa Informacji ISO/IEC 27001. Posiada certyfikaty zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner oraz MSP Foundation, a także ITIL v.3 Foundation. Ukończył kurs „Elements of AI” (Podstawy Sztucznej Inteligencji) Uniwersytetu Helsińskiego.

Czas wolny spędza w górach wysokich lub na nizinach Indochin.