Project Tracking Workspace

Aplikacja do zarządzania projektami (Project Tracking Workspace) pozwala kompleksowo zarządzać postępami projektu. W czytelny sposób prezentowana jest skonsolidowana informacja dotycząca statusu dostarczanych produktów (także w postaci wykresów Gantta) oraz stan prac w stosunku do zakładanego budżetu i czasu. Aplikacja umożliwia przydzielanie zadań członkom zespołu z powiadamianiem ich mailowo.