System Elektronicznej Obsługi Urzędu

Wdrożenie dla Głównego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu oraz Archiwum Państwowego w Krakowie.

Wdrożenia zapewniły efektywny i zunifikowany sposób elektronicznej obsługi urzędów oraz umożliwiły interesantom bezpośredni z nimi kontakt za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej. (EU project UDAPOKL. 05.01.01-00-005/09-01)