Case Management

Aplikacja Zarządzanie sprawami (Case Management) pomaga menedżerom w śledzeniu statusu i zadań niezbędnych do ukończenia prac w poszczególnych, przydzielonych pracownikom sprawach. Aplikacja zawiera predefiniowane szablony niezbędnych dokumentów i raportów, które są automatycznie tworzone i przypisywane do sprawy gdy tworzona jest nowa sprawa.