Hiperautomatyzacja i potencjał AI w optymalizacji procesów

Hiperautomatyzacja to termin odnoszący się do zaawansowanego stopnia automatyzacji procesów biznesowych, który wykorzystuje różne technologie i narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja (Artificial intelligence, AI), uczenie maszynowe (Machine Learning, ML), robotykę procesową, analizę danych i automatyzację zadań na dużą skalę. Hiperautomatyzacja dąży do całkowitej eliminacji rutynowych, powtarzalnych i manualnych zadań związanych…

Chatboot ChatGPT zmienił rzeczywistość

ChatGPT to model językowy (Large Language Model), stworzony przez OpenAI na bazie architektury GPT-3.5, który ma za zadanie generowanie tekstu na podstawie zadanego kontekstu. Na jego zapleczu działają duże silniki i zaawansowane sieci neuronowe (Neural Network) oparte o algorytm GTP-3 (Generative Pre-trained Transformer 3). Generatywny i wstępnie wytrenowany, to oznacza,…