Inteligentne wykrywanie procesów

Robotic Process Automation (RPA) zapewnia wartość poprzez automatyzację zadań i procesów. Zwykle zadania i procesy, które można zautomatyzować, są powtarzalne, oparte na regułach, nieefektywne, stanowią wąskie gardła w systemie. Identyfikacja procesów Jak je zidentyfikować? Stosując metodę określania procesów i ich możliwej automatyzacji za pomocą systemów AI. Inteligentne wykrywanie procesów dla…