System sprawozdawczości finansowej

System umożliwiał przygotowywanie oraz przesyłanie on-line sprawozdań finansowych (Monitor Polski B) zgodnie ze standardem XBRL 2.1 w oparciu o opracowaną taksonomię.