System Zarządzania Projektami EPM

Budowa mechanizmów portfelowego, zgodnego z przyjętymi przez biznes celami strategicznymi, zarządzania projektami i programami. Łatwiejsze stało się przez to kontrolowanie harmonogramów, budżetów, wskaźników produktowych. Uruchomione kokpity managerskie pozwalają oceniać stopień realizacji celów zawartych w strategii przez poszczególne projekty.