Zintegrowany system zarządzania klasy ERP

Wdrożenie pozwoliło na ujednolicone zarządzanie obszarem finansowo-księgowym, obszarem zaopatrzenia i zakupów, majątkiem trwałym oraz zasobami ludzkimi.