Metody wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd lokalny

Tekst opublikowany w „Firma w internecie internet w Firmie”,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001

Agenda

Temat opracowania nakazuje poszukiwanie związków, już istniejących, pomiędzy samorządem lokalnym a lokalnymi przedsiębiorcami, których odzwierciedleniem są wspólne realizacje w sieci Internet. Zadanie trudne. Oba środowiska użytkują Internet w równym niemal stopniu. Strony firmowe i samorządowe na trwale już wpisały się w krajobraz polskiego Internetu. Trudno jednak trafić na stronę, czy raczej portal, który spełniałby jednoznacznie warunki wspólnej realizacji przedsięwzięcia internetowego.

Spis treści

1. Portal, wortal, witryna, a jakie to ma znaczenie?
1.1. Website
1.2. Portal
1.3. Wortal
1.4. Witryna
2. Czy tylko handel?
2.1. Portale i wortale regionalne
2.2. Miejski Serwis Informacyjny Gliwice
2.3. Bieszczady Online
2.4. Bydgosz.pl – Portal miejski
2.5. Samorząd Województwa Mazowieckiego
2.6. Portal Regionalny trójmiasto.pl
3. Wspólne płaszczyzny działania
3.1. Inicjatywa Samorządowa „Miasta w Internecie”
3.2. Portal Samorządowy „Infoport”
3.3. Serwis Samorządowy PAP
4. Program Interkl@sa
4.1. Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
4.2. Gminne Punkty Informacji Europejskiej
4.3. Lokalne Akademie Informatyczne (LAI)
4.4. Intel – Nauczanie ku Przyszłości
4.5. Szkoła DEMO
4.6. Patronaty
5. „Silesia2000.pl” Województwo Śląskie Online
5.1. Regionalny Portal Województwa Śląskiego „Silesia2000”
5.2. Program „eGmina”
5.3. Baza ofert inwestycyjnych „Inwestuj na Górnym Śląsku!”
5.4. Serwis Informacyjny „eSilesia”
5.5. „Moja Firma”
5.5.1. Cele projektu
5.5.2. Przedsiębiorstwa sektora MŚP uczestniczące w projekcie
5.5.3. Spodziewane rezultaty
5.5.4. Struktura tematyczna katalogów
6. Jak to robią na świecie
6.1. Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego JETRO
6.1.1. Bazy Danych Firm
6.1.2. Centra Wspierania Biznesu
6.2. e-France.org
6.2. France comoanies
6.3. Intelligence Centre
6.4. Open Market
7. Doświadczenia samorządowe
7.1. Nord-Pas de Calais: the digital Region
7.2. “enovationmeeting”
8. Lokalne instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości
8.1. Joensuu Science Park
8.2. CEISET Enterprises and Innovation Centre of Stubal
9. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006

Zakończenie

Jak wynika z opublikowanych w sierpniu 1999 r. przez amerykańską firmę IDC Research danych, tworzących „The Information Society Index”, najbardziej zinternetyzowanymi krajami świata są Stany Zjednoczone i Szwecja. Na trzecim miejscu uplasowała się Finlandia.
Polska znalazła się na dość odległym miejscu. O ile jednak Skandynawia wiedzie prym wśród krajów Europy Zachodniej, tak Polska jest, zdaniem analityków z IDC i World Times ISI, niekwestionowanym, i to od kilku lat, liderem w dziedzinie Internetu wśród krajów Europy Wschodniej – zarówno pod względem liczby internautów, jak i wdrożeń Internetu w administracji państwowej i samorządowej.

Miły obraz prawda? Niestety został urealniony w tegorocznym raporcie poświęconym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w krajach kandydujących do Unii. Wynika z niego, że straciliśmy prymat w tej dziedzinie.

W 1999 roku liczba komputerów osobistych w Polsce sięgnęła 2,4 mln, czyli 6,2 na 100 mieszkańców. Było to o jedną czwartą więcej niż w poprzednim roku. Ale nasycenie komputerami było wciąż cztery razy mniejsze niż w Słowenii (25,3/100 wobec średniej 24,8/100 w UE i 52/100 w USA) i dwukrotnie mniejsze niż w Estonii (13,5/100).
W Czechach było 10,7 PCetów na 100 mieszkańców, a na Węgrzech – 7,4. Jeszcze szybciej niż Polsce liczba komputerów rosła na Łotwie (o jedną trzecią rocznie), gdzie było ich już 8,2 na 100 mieszkańców, a równie szybko w Rumunii, gdzie było ich wciąż ledwie 2,7 na 100 mieszkańców (najniższy wskaźnik wśród kandydatów).

Najszybciej w regionie rosła ostatnio w Polsce liczba stron (witryn) internetowych. Od lipca 1999 roku do lipca 2000 roku zwiększyła się aż o 61 proc. do 228,7 tysięcy. W połowie zeszłego roku było ich 0,6 na 100 mieszkańców, gdy tymczasem w Estonii 2,3 (w Unii średnio 2,5), w Czechach 1,4, na Węgrzech 1,2 i w Słowenii 1,1.

Liczba internautów sięgnęła w Polsce w 1999 roku 2,32 mln, czyli 6,0 na 100 mieszkańców, przy czym gospodarstwa domowe stanowiły jedną szóstą. W Estonii i Słowenii było po 13,0 na 100 mieszkańców, przy czym w Estonii aż 8,0 stanowiły gospodarstwa domowe. W Bułgarii było zaledwie 2,5 internautów na 100 mieszkańców.
Tymczasem średnia unijna sięgała 15,5/100, a w USA były już 52 przyłączenia do Internetu na 100 mieszkańców.
Strony internetowe miało w 1999 roku 15 proc. polskich szkół. W Słowenii wskaźnik ten sięgał 57 proc., w Estonii 26 proc., a w Czechach i na Węgrzech po 19 proc. (Eurostat nie podał porównywalnych danych dla Unii). Najgorzej było w Rumunii (1 proc.).

Wydatki związane z informatyką sięgały w 1998 roku w Polsce 45 euro na jednego mieszkańca, podczas gdy średnia dla wszystkich kandydatów z Europy Środkowej i Wschodniej wynosiła 49 euro – od 121 euro w Słowenii i 117 w Czechach do 10 euro w Rumunii.

Liczba telefonów komórkowych w 1999 roku zwiększyła się w Polsce o 105 proc. i zbliżyła się do 4 mln. Było to 10,2 na 100 mieszkańców. Ale w tym samym czasie liczba „komórek” więcej niż potroiła się w Słowenii, gdzie nasycenie nimi sięgnęło 31,5 na 100 mieszkańców.

W Estonii było 26,8/100, w Czechach 18,9/100 (Prawie 2 mln), a na Węgrzech – 16,1/100. Najniższy wskaźnik miała Bułgaria – 4,5/100. W tej dziedzinie Unia Europejska zdecydowanie przoduje na świecie. W 1999 roku miała średnio 39,1 „komórek” na 100 mieszkańców, podczas gdy USA – 31,7.

Literatura

1. Christope Pannetier Realizacja regionalnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego na przykładzie regionu Nord-Pas de Calais, w Problematyka Społeczeństwa Informacyjnego w strategiach rozwoju województw. Materiały z konferencji, Warszawa 2000 r.
2. Dariusz Nowak-Nova, Program „eGmina” Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach, Katowice 4 września 2000
3. Dariusz Nowak-Nova, „Silesia2000” jako platforma wspierająca procesy inwestycyjne w gminach. Materiały konferencyjne. Wisła 2000
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w społeczeństwie informacyjnym, a w szczególności handlu elektronicznego w obrębie wolnego rynku („dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego”)
5. Jacek Konikowski, Internetowe miasto, wirtualna gmina, Magazyn Internet, luty 2000
6. JETRO Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego
7. Krzysztof Głomb, Serwisy WWW polskich gmin i powiatów. Anno Domini 2001, V Konferencja Miasta w Internecie, Zakopane, czerwiec 2001
8. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006
9. Program Interkl@sa
10. Raport: e-business, Businessman Magazine, luty 2001
11. Statut Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”
12. Webmaster. Magazyn profesjonalistów WWW
13. Włodzimierz Marciński, Idea Społeczeństwa Informacyjnego jako element globalnej strategii rozwoju Unii Europejskiej
14. Wyzwania elektronicznej Europy. Dokument końcowy Konferencji Społeczeństwa Informacyjnego lokalnych i regionalnych samorządów w Europie – EISCO 2000