eWOM | elektroniczny Wydział Obsługi Mieszkańców

Cel:

Stworzenie „elektronicznego urzędu” – otwartego 24 godz. 7 dni w tygodniu, dostarczającego mieszkańcom informacji o usługach administracyjnych.
Serwisu, w którym mieszkańcy znajdą dokładną instrukcję postępowania, jak np. zarejestrować samochód, wyrobić nowy dowód osobisty czy zameldować swojego gościa. skoncentrowany na obsłudze i pomocy dla interesantów, służący informacjami o sprawach, procedurach, sposobach załatwiania zezwoleń oraz składanych dokumentach.
„eWOM” przygotowywany był do wdrożenia systemu umożliwiającego w pełni elektroniczne świadczenie usług publicznych z zastosowaniem podpisu elektronicznego.

Zastosowane rozwiązania:

Na serwerze Urzędu m.st. Warszawy utworzono Elektroniczny Wydział Obsługi Mieszkańców jako system stron www zawierających Karty Informacyjne – z załącznikami w postaci wzorów wniosków, formularzy i innych dokumentów – procedur obsługi interesantów w Urzędzie m.st. Warszawy. Karty Informacyjne zestawione zostały w grupy tematyczne wg wydarzeń życiowych. Skonstruowany, w ten sposób, został „Poradnik Interesanta” udostępniający opisy spraw związanych z zezwoleniami budowlanymi, organizacją imprez masowych, sprawami drogownictwa, udostępnianiem informacji publicznej, rozpatrywaniem skarg i wniosków, ochroną środowiska, sprawami oświatowymi, polityką lokalową, konserwacją zabytków, sprawami społecznymi, finansowymi, podatkami miejskimi, sprawami związanymi z dokumentami stanu cywilnego.
Codziennie z Wirtualnego Wydziału Obsługi Mieszkańców korzysta kilkaset osób.
Każda z opisanych procedur zawiera dokładny opis postępowania, wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy, informację o opłatach, terminach realizacji sprawy oraz sposobach odwołania się od decyzji administracyjnej. Do procedur załączone zostały również niezbędne formularze i wnioski do pobrania. Część z nich udostępniona została w postaci formularzy elektronicznych, które wystarczy wysłać przez Internet, inne nadal trzeba było złożyć osobiście w urzędzie.
Dla sprawnego zasilania danymi oparto redakcję na oprogramowaniu typu WCM (Web Content Menagement), które ułatwiło dodawanie informacji bezpośrednio przez urzędników, bez konieczności posiadania specjalnego przygotowania informatycznego.
Wprowadzanie danych odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, po zalogowaniu się uprawnionych redaktorów, którzy wypełniając treściami przygotowany szablon właściwego (przypisanego do loginu) modułu publikują informacje. Każda publikowana informacja zawiera dane osoby, która ją wprowadziła i za nią odpowiada, a także dane osoby, która zatwierdziła informacje do publikacji.

Efekty:

W serwisie dostępne są szczegółowe opisy ponad 240 procedur administracyjnych. Warszawiacy najbardziej interesują się sprawami obywatelskimi (m.in. jak wyrobić dowód osobisty, zmienić nazwisko), komunikacyjnymi (rejestracja pojazdów, prawa jazdy) i działalnością gospodarczą (wydawanie zezwoleń, ewidencja działalności). Nastąpiła poprawa obsługi, zredukowana została liczba wezwań o „uzupełnienie dokumentów”, mieszkańcy oszczędzają czas przy załatwianiu niezbędnych spraw urzędowych.
Pilotażowo uruchomiono pierwsze interakcyjne e-usługi umożliwiające kontakt drogą elektroniczną z urzędem, przy założeniu, że aplikacje urzędu elektronicznie odpowiadają użytkownikowi. Realizowane tak są procedury rejestracji firmy, wymiany praw jazdy oraz serwis zamiany mieszkań komunalnych.