Budgeting and Tracking Multiple Projects

Aplikacja Budżetowanie i śledzenie postępów w projektach (Budgeting and Tracking Multiple Projects) pomaga kierownictwu kontrolować stan wielu realizowanych równolegle projektów. W jednym widoku, prezentowana jest skonsolidowana informacja dotycząca statusu wszystkich projektów oraz stanu prac w stosunku do zakładanego budżetu i czasu. Aplikacja zawiera narzędzia do zarządzania projektami, takich jak tworzenie projektu, przydział nowych zadań, wykresy Gantta i wspólne statusy. Rozbudowana informacja dotycząca dostarczanych produktów uzupełniona jest wskaźnikami KPI. Możliwe jest także wycenianie konkretnych prac i produktów oraz weryfikowanie ich w stosunku do kosztów zakładanych. Zespołom projektowym aplikacja pomaga śledzić stan powiązanych ze sobą zestawów działań.