System wspierający zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej

Umożliwienie prowadzenia szybkiej analizy masowych danych powstających podczas procesu opisu i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej za pomocą narzędzia klasy Business Intelligence.