Wspólna Platforma Intranetowa

System dla pracowników administracji rządowej. System umożliwia dzielenie się informacjami i wiedzą wewnątrz administracji, nawiązywanie nowych relacji służbowych, wyszukiwanie specjalistów z konkretnych dziedzin spośród pracowników administracji, zapewnia dostęp do baz wiedzy i publikacji. (EU project UDA-POKL.05.01.01-00-008/09-01)