Help Desk

System Help Desk pomaga zarządzać procesem obsługi zgłoszeń serwisowych. Członkowie zespołu mogą szybko identyfikować zgłoszenia serwisowe, przypisywać je do odpowiednich kategorii ułatwiających identyfikowanie przyczyn, a w efekcie śledzić czas rozwiązania. Manager działu obsługi, po przypisaniu zadania konkretnemu pracownikowi może za pomocą specjalnego dashboardu rozliczać ich z terminowej realizacji. Zebranie zgłoszeń…

Compliance Process Support Site

Aplikacja do zarządzania procesem audytu zgodności z przepisami (Compliance Process Support Site) pomaga opracowywać dokumenty w kontekście ich zgodności z przepisami. Aplikacja umożliwia pracownikom określenie zadań kontrolnych, które muszą spełniać dokumenty zgodnie z wymaganiami przepisów oraz weryfikowanie zgodności ich wystąpienia. Aplikacja zawiera biblioteki dokumentów używanych przez członków zespołu do przechowywania…

Project Tracking Workspace

Aplikacja do zarządzania projektami (Project Tracking Workspace) pozwala kompleksowo zarządzać postępami projektu. W czytelny sposób prezentowana jest skonsolidowana informacja dotycząca statusu dostarczanych produktów (także w postaci wykresów Gantta) oraz stan prac w stosunku do zakładanego budżetu i czasu. Aplikacja umożliwia przydzielanie zadań członkom zespołu z powiadamianiem ich mailowo.

Case Management

Aplikacja Zarządzanie sprawami (Case Management) pomaga menedżerom w śledzeniu statusu i zadań niezbędnych do ukończenia prac w poszczególnych, przydzielonych pracownikom sprawach. Aplikacja zawiera predefiniowane szablony niezbędnych dokumentów i raportów, które są automatycznie tworzone i przypisywane do sprawy gdy tworzona jest nowa sprawa.

Employee Training Scheduling and Materials

Aplikacja do zarządzania szkoleniami wewnętrznymi (Employee Training Scheduling and Materials) zawiera harmonogram szkoleń dla pracowników informując ich o szkoleniach odbytych przez nich oraz planowanych. System pomaga trenerom zarządzać kursami oraz materiałami szkoleniowymi. Trenerzy mogą korzystać z systemu, aby dodać nowe kursy i organizować materiały szkoleniowe. Pracownicy na podstawie informacji o…

Budgeting and Tracking Multiple Projects

Aplikacja Budżetowanie i śledzenie postępów w projektach (Budgeting and Tracking Multiple Projects) pomaga kierownictwu kontrolować stan wielu realizowanych równolegle projektów. W jednym widoku, prezentowana jest skonsolidowana informacja dotycząca statusu wszystkich projektów oraz stanu prac w stosunku do zakładanego budżetu i czasu. Aplikacja zawiera narzędzia do zarządzania projektami, takich jak tworzenie…

Knowledge Base

Aplikacja Baza wiedzy (Knowledge Base) pomaga w zarządzaniu informacjami występującymi w organizacji w celu zwiększenia wydajności poprzez zmniejszenie potrzeby ponownego zdobywania wiedzy oraz zapewnienie, by odpowiednie osoby, w odpowiednim czasie posiadały odpowiednią wiedzę, w celu dostarczania oraz wspierania wymaganych przez biznes usług. Aplikacja umożliwia pracownikom przesyłanie do repozytorium istniejących dokumentów…

Absence Request and Vacation Schedule Management

Aplikacja Absencje i harmonogramowanie urlopów (Absence Request and Vacation Schedule Management) umożliwia pracownikom zgłaszanie informacji o swoich planowanych nieobecnościach, wraz z wskazywaniem osób zastępujących. Za pomocą specjalnego formularza pracownik wybiera godziny lub dni niedostępności i wskazuje osobę zastępującą, która musi potwierdzić przejęcie obowiązków. Tak przygotowana informacja przekazywana jest liderowi zespołu…

Rozwiązania dla SharePoint

Przygotowana przez Microsoft paczka AllTemplates (Fabulous 40 Application Templates) zawiera szablony aplikacji z predefiniowanymi scenariuszami biznesowymi na platformę Windows SharePoint w wersjach WSS 3.0, SharePoint Server 2007, SharePoint Foundation, SharePoint Server 2010. Początkowe wersje WSS 3.0 zostały także podniesione do wersji 2010. Aplikacje te doskonale nadają się do rozszerzenia typowych…