Robotic Process Automation

Technologie napędzane przez postęp w zakresie mocy obliczeniowej, robotykę i sztuczną inteligencją definiują na nowo możliwości, które stają się dostępne dla zautomatyzowanych algorytmów. Algorytmów, które umożliwiają automatyzację procesów biznesowych. Procesów opartych na regułach, działających w sposób rutynowy, wykorzystujących uporządkowane dane. Automatyzowane są w ten sposób pojedyncze zadania i całe procesy. Technologia kryjąca się pod nazwą robotycznej automatyzacji procesów (Robotic Proces Automation, RPA) jest technologiczną imitacją ludzkiego pracownika. Jej celem jest zautomatyzowanie ustrukturyzowanych zadań, w szybki i efektywny kosztowo sposób.

Idea RPA oparta jest na oprogramowaniu. RPA nie są materialnymi maszynami wykonującymi fizyczne czynności, to automaty softwarowe („boty”) działające w oparciu o odwzorowane procesy. W języku RPA „robot” jest równoznaczny z licencją. Oprogramowanie RPA umożliwia powiązanie lub integrację różnych urządzeń oraz technologii, działających dzięki temu jako jedna jednostka interoperacyjna. W przypadku procesów biznesowych termin RPA odnosi się do skonfigurowania oprogramowania „robota” w celu wykonania przez niego wszystkich kroków procesu.

Zauważalne w ostatnich latach postępy w rozwoju systemów kognitywnych (Cognitive Systems) powodują, że robotycznej automatyzacji podlegać mogą już nie tylko zadania rutynowe wymagające aktywności fizycznej, lecz także zadania zastrzeżone dotąd dla ludzi. Zadania „umysłowe”, w przypadku których czynności mogą szybko i sprawnie wykonywać komputery podatne na algorytmizację, w tym zadania związane z obsługą administracyjną, kalkulowaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem danych.

Robotyczna automatyzacja procesów powoduje radykalną zmianę zapotrzebowania na umiejętności wymagane od pracowników. Rośnie potencjał automatyzacji coraz większego zakresu prac, przy jednoczesnym zmniejszaniu się ilości osób je wykonujących. Automatyzacja wyraźnie wpływa także na zatrudnienie, gwarantując zwiększenie produktywności, przy mniejszych obciążeniach pracowniczych po stronie firm. Zwiększa popyt na wysoko wykwalifikowanych pracowników wykonujących zadania nierutynowe kognitywne, trudno zastępowalnych przez maszyny. Obniża jednocześnie popyt na średnio wykwalifikowanych pracowników wykonujących prace rutynowe, których można zastąpić robotami i komputerami.