Chatboot ChatGPT zmienił rzeczywistość

ChatGPT to model językowy (Large Language Model), stworzony przez OpenAI na bazie architektury GPT-3.5, który ma za zadanie generowanie tekstu na podstawie zadanego kontekstu. Na jego zapleczu działają duże silniki i zaawansowane sieci neuronowe (Neural Network) oparte o algorytm GTP-3 (Generative Pre-trained Transformer 3). Generatywny i wstępnie wytrenowany, to oznacza, że dysponują gigantycznym zestawem danych (informacji), które przetwarza odszukując w nich semantyczne związki, i na tej podstawie tworzy nowe zdania, opisujące jakąś informację. Jest swego rodzaju „maszyną językową”, która wykorzystuje obliczenia statystyczne, uczenie maszynowe (Machine Learning), uczenie nadzorowane (Supervised Learning) czyli uczenie na podstawie przykładów i uczenie wzmocnione (Reinforcement Learning) czyli uczenie na podstawie gotowych zestawów dozwolonych działań, reguł i stwierdzeń do indeksowania słów, fraz i zdań. Jego silniki są „przeszkolone” (zaprogramowane), aby naśladować style pisania, typy rozmów oraz „uczyć się” na podstawie zadawanych pytań. Uczyć się, czyli zdobywać nowe zestawy informacji w innych konfiguracjach…

Jest prosty w obsłudze, a jego działanie polega na generowaniu tekstu na podstawie zadanego kontekstu. Możemy zadawać mu pytania, na które odpowiadać będzie w sposób zrozumiały. W praktyce oznacza to, że ChatGPT może być wykorzystany w różnych celach, na przykład do pomocy w pisaniu tekstów, do szukania informacji czy do rozmów z z „wirtualnym” rozmówcą.

Ważnym aspektem jego działania jest ciągła nauka i doskonalenie umiejętności. Model jest w stanie na bieżąco uczyć się na podstawie tekstów, które są podawane, dzięki czemu jego jakość generowanych odpowiedzi staje się sukcesywnie coraz lepsza.

OpenAI podaje, że ChatGPT jest jednym z największych modeli językowych na świecie, a jego wielkość wynosi aż 175 miliardów parametrów. Dzięki temu model ten potrafi generować teksty o bardzo wysokiej jakości, co stanowi ważną cechę w przypadku zastosowań w edukacji, biznesie, medycynie czy psychologii.

Zastosowania ChatGPT w biznesie

Jako system sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) ChatGPT może być wykorzystany na wiele różnych sposobów np. w analizie danych, prognozowaniu trendów rynkowych czy podejmowaniu decyzji biznesowych, w tym także do optymalizacji procesów biznesowych. Dzięki jego zdolności do generowania odpowiedzi na podstawie zadanego kontekstu, model ten może pomóc w automatyzacji i usprawnieniu różnych zadań w firmie.

Można go wykorzystać do automatyzacji procesów obsługi klienta. Model może generować odpowiedzi na często zadawane pytania, co umożliwia szybką i skuteczną obsługę klientów bez potrzeby angażowania pracowników. Dzięki temu firma może zaoszczędzić czas i pieniądze, a jednocześnie zwiększyć efektywność obsługi klienta.

Innym przykładem wykorzystania ChatGPT jest jego zastosowanie do analizy danych i prognozowania trendów rynkowych. Model może być wykorzystany do zbierania i analizowania dużych zbiorów danych, co pozwala na identyfikację trendów i wzorców w zachowaniach klientów oraz rynku. Dzięki temu menedżerowie mogą podejmować bardziej świadome i przemyślane decyzje biznesowe, co przekłada się na większe zyski i sukces firmy.

ChatGPT może być również wykorzystany do automatyzacji procesów rekrutacyjnych. Model może analizować i oceniać kandydatów na podstawie ich CV i listów motywacyjnych, co umożliwia skuteczne i efektywne selekcjonowanie najlepszych kandydatów do pracy w firmie.

Wreszcie, ChatGPT może być wykorzystany do tworzenia spersonalizowanych ofert dla klientów. Model ten może analizować dane o klientach, takie jak ich preferencje i zachowania zakupowe, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych ofert i kampanii reklamowych. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zwiększyć lojalność klientów oraz skutecznie promować swoje produkty i usługi.

Co na to inni?

Oprócz OpenAI nad podobnymi rozwiązania pracują także inni. Microsoft zaprezentował swoją wyszukiwarkę Bing ChatGPT wykorzystującą wzmocnioną sztuczną inteligencją, która korzysta z GPT-4. Google pracuje nad eksperymentalnym narzędziem konwersacyjnym o nazwie Bard. Testowany jest Chatsonic, Jasper czy Chinchilla Chat wykorzystujące modele Gopher, GPT-3, Jurassic-1, Megatron-Turing NLG…

Podsumowując

ChatGPT udowodnił, że korzystanie z narzędzi AI, oprócz tego, że niesie liczne zagrożenia, daje nam ogromny potencjał, który może przyczynić się do postępu i rozwoju w wielu dziedzinach nauki i życia. Ważne jest jednak, aby prace nad AI były prowadzone w sposób odpowiedzialny i z zachowaniem standardów etycznych i zasad bezpieczeństwa. Oznacza to, że należy poświęcić wystarczającą ilość czasu i zasobów na badania, testowanie i rozwijanie nowych metod i technologii, które pozwolą na kontrolowanie i ograniczanie potencjalnych zagrożeń wynikających z rozwoju sztucznej inteligencji.

Dodatkowo, ważne jest, aby regulacje i standardy dotyczące sztucznej inteligencji były ustalane i przestrzegane przez rządy i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ochronę danych i ochronę praw człowieka. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie potencjału AI w sposób bezpieczny i odpowiedzialny dla ludzi i środowiska naturalnego.

Wykorzystanie inteligentnych chatów w biznesie może przynieść wiele korzyści, w tym automatyzację procesów biznesowych, analizę danych i prognozowanie trendów rynkowych, selekcjonowanie najlepszych kandydatów do pracy oraz tworzenie spersonalizowanych ofert dla klientów. Dzięki nim menedżerowie mogą podejmować bardziej świadome i przemyślane decyzje biznesowe, co przekłada się na większe zyski i sukces firmy.