Project Tracking Workspace

Aplikacja do zarządzania projektami (Project Tracking Workspace) pozwala kompleksowo zarządzać postępami projektu. W czytelny sposób prezentowana jest skonsolidowana informacja dotycząca statusu dostarczanych produktów (także w postaci wykresów Gantta) oraz stan prac w stosunku do zakładanego budżetu i czasu. Aplikacja umożliwia przydzielanie zadań członkom zespołu z powiadamianiem ich mailowo.

System Zamówień Centralnych

Cel: Centrum Usług Wspólnych na mocy przepisów Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zostało wskazane Centralnym Zamawiającym dla jednostek administracji rządowej. Oznaczało to konieczność uporządkowania i scentralizowania procesów zarządzania przygotowaniami oraz przeprowadzanie zamówień centralnych w skali wszystkich Jednostek Administracji Publicznej uczestniczących w zamówieniach centralnych. Dla realizacji takiego zadania konieczne było wykorzystanie systemu…

Case Management

Aplikacja Zarządzanie sprawami (Case Management) pomaga menedżerom w śledzeniu statusu i zadań niezbędnych do ukończenia prac w poszczególnych, przydzielonych pracownikom sprawach. Aplikacja zawiera predefiniowane szablony niezbędnych dokumentów i raportów, które są automatycznie tworzone i przypisywane do sprawy gdy tworzona jest nowa sprawa.

Employee Training Scheduling and Materials

Aplikacja do zarządzania szkoleniami wewnętrznymi (Employee Training Scheduling and Materials) zawiera harmonogram szkoleń dla pracowników informując ich o szkoleniach odbytych przez nich oraz planowanych. System pomaga trenerom zarządzać kursami oraz materiałami szkoleniowymi. Trenerzy mogą korzystać z systemu, aby dodać nowe kursy i organizować materiały szkoleniowe. Pracownicy na podstawie informacji o…

Budgeting and Tracking Multiple Projects

Aplikacja Budżetowanie i śledzenie postępów w projektach (Budgeting and Tracking Multiple Projects) pomaga kierownictwu kontrolować stan wielu realizowanych równolegle projektów. W jednym widoku, prezentowana jest skonsolidowana informacja dotycząca statusu wszystkich projektów oraz stanu prac w stosunku do zakładanego budżetu i czasu. Aplikacja zawiera narzędzia do zarządzania projektami, takich jak tworzenie…

Knowledge Base

Aplikacja Baza wiedzy (Knowledge Base) pomaga w zarządzaniu informacjami występującymi w organizacji w celu zwiększenia wydajności poprzez zmniejszenie potrzeby ponownego zdobywania wiedzy oraz zapewnienie, by odpowiednie osoby, w odpowiednim czasie posiadały odpowiednią wiedzę, w celu dostarczania oraz wspierania wymaganych przez biznes usług. Aplikacja umożliwia pracownikom przesyłanie do repozytorium istniejących dokumentów…

Absence Request and Vacation Schedule Management

Aplikacja Absencje i harmonogramowanie urlopów (Absence Request and Vacation Schedule Management) umożliwia pracownikom zgłaszanie informacji o swoich planowanych nieobecnościach, wraz z wskazywaniem osób zastępujących. Za pomocą specjalnego formularza pracownik wybiera godziny lub dni niedostępności i wskazuje osobę zastępującą, która musi potwierdzić przejęcie obowiązków. Tak przygotowana informacja przekazywana jest liderowi zespołu…

Rozwiązania dla SharePoint

Przygotowana przez Microsoft paczka AllTemplates (Fabulous 40 Application Templates) zawiera szablony aplikacji z predefiniowanymi scenariuszami biznesowymi na platformę Windows SharePoint w wersjach WSS 3.0, SharePoint Server 2007, SharePoint Foundation, SharePoint Server 2010. Początkowe wersje WSS 3.0 zostały także podniesione do wersji 2010. Aplikacje te doskonale nadają się do rozszerzenia typowych…

Wirtualna stolica | oficjalny serwis Warszawy

Cel: Stworzenie od podstaw nowej jakości portalu miejskiego kreującego wizerunek przyjaznej i profesjonalnej administracji wykorzystującej narzędzia społeczeństwa informacyjnego, umożliwiającego dostarczanie mieszkańcom Warszawy usług o podobnym poziomie jakości jak usługi sektora prywatnego. Swą tematyką objąć miał trzy obszary tematyczne: A2A (administration to administration), A2B (administration to businness) A2C (administration to citizens).…

Portal korporacyjny inKPRM

Cel: Wewnętrzny portal informacyjny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był dotychczas narzędziem statycznym, nie ułatwiał wzajemnej komunikacji pomiędzy pracownikami, nie dawał możliwości swobodnego publikowania wielu typów informacji. Pełnił rolę elektronicznej tablicy ogłoszeń służącej publikowaniu oficjalnych dokumentów i informacji dla pracowników. Pojawiła się więc w KPRM potrzeba uruchomienia narzędzia umożliwiającego zarządzanie informacją…