Automatyzacja procesu zakupów

W nowoczesnej organizacji konieczne jest wsparcie procesu zakupowego i jego kontrola na poszczególnych etapach realizacji (wraz z monitoringiem dostaw oraz ich rozliczanie) za pomocą narzędzia klasy workflow wykorzystującego mechanizmy KPI, a w efekcie pełna automatyzacja tego procesu i przeniesienie go na formę elektroniczną. We współczesnym otoczeniu biznesowym, szybka, aktualna i…

Perspektywa 2014-2020

W latach 2014-2020 fundusze europejskie zostaną zainwestowane w ramach sześciu programów krajowych, w tym jednego ponadregionalnego dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Łączna pula Krajowych Programów Operacyjnych, to 45,58 mld EUR: Program Inteligentny Rozwój – 8,61 mld euro, Program Infrastruktura i Środowisko – 27,41 mld euro, Program…

System Raportowania Wydatków

Cel: Działające w organizacji systemy informatyczne nie zapewniały wystarczających mechanizmów umożliwiających planowanie zakupów, monitoring ich realizacji, a także ich rozliczenie poprzez rejestrację faktury i jej parowanie z wnioskiem zakupowym. Także funkcje kontrolne ograniczone były do działań post factum i ograniczały się do przeglądania raportów i kontrolowania wydatków już po zaistniałych…

Wspólna Platforma Intranetowa dla pracowników administracji rządowej szczebla centralnego

Cel: Celem zadania było usprawnienie przepływu informacji pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, ministerstwami i urzędami centralnymi poprzez stworzenie narzędzi do bezpiecznego wyszukiwania specjalistów wewnątrz administracji, pozyskiwania i wymiany danych, materiałów roboczych i publikacji oraz współpracy projektowej między urzędami oraz innych narzędzi usprawniających pracę administracji rządowej szczebla centralnego. Zrealizowanie celu było…

eWOM | elektroniczny Wydział Obsługi Mieszkańców

Cel: Stworzenie "elektronicznego urzędu" - otwartego 24 godz. 7 dni w tygodniu, dostarczającego mieszkańcom informacji o usługach administracyjnych. Serwisu, w którym mieszkańcy znajdą dokładną instrukcję postępowania, jak np. zarejestrować samochód, wyrobić nowy dowód osobisty czy zameldować swojego gościa. skoncentrowany na obsłudze i pomocy dla interesantów, służący informacjami o sprawach, procedurach,…

Performance Business Reporting

Aplikacja do raportowania wyników badań satysfakcji klientów (Performance Business Reporting) pomaga menedżerom organizacji śledzić stan zadowolenia ich klientów poprzez graficzną prezentacje kombinacji wyników ankiet satysfakcji oraz efektów dyskusji dotyczących jakości dostarczanych usług czy produktów. Ankiety służące porównaniu mogą być pobierane za pośrednictwem Office InfoPath 2007, a następnie konsolidowane tak, by…

Timecard Management

Aplikacja do zarządzania czasem pracy (Timecard Management) pomaga rozliczać godziny pracy zespołów pracujących nad różnymi projektami. Aplikacja umożliwia członkom zespołu określać czas rozpoczęcia oraz zakończenia pracy w konkretnym projekcie. System automatycznie generuje czas „przepracowany” przez projekt, a menedżerom pokazuje, kto pracuje nad danym projektem, całkowitą liczbę godzin w porównaniu do…

Expense Reimbursement and Approval

Aplikacja Zwrot wydatków (Expense Reimbursement and Approval) ułatwia zarządzanie elementami procesu zatwierdzania kosztów, przynosząc oszczędność czasu dla osób zatwierdzających. Pracownicy mogą wprowadzić informacje o kosztach do szablonu aplikacji. Zatwierdzający mogą te informacje przejrzeć, a następnie zarządzać zatwierdzeniem płatności. Użytkownicy monitorują stan ich żądania przez filtrowany widok listy zaległych wniosków.

Help Desk

System Help Desk pomaga zarządzać procesem obsługi zgłoszeń serwisowych. Członkowie zespołu mogą szybko identyfikować zgłoszenia serwisowe, przypisywać je do odpowiednich kategorii ułatwiających identyfikowanie przyczyn, a w efekcie śledzić czas rozwiązania. Manager działu obsługi, po przypisaniu zadania konkretnemu pracownikowi może za pomocą specjalnego dashboardu rozliczać ich z terminowej realizacji. Zebranie zgłoszeń…

Compliance Process Support Site

Aplikacja do zarządzania procesem audytu zgodności z przepisami (Compliance Process Support Site) pomaga opracowywać dokumenty w kontekście ich zgodności z przepisami. Aplikacja umożliwia pracownikom określenie zadań kontrolnych, które muszą spełniać dokumenty zgodnie z wymaganiami przepisów oraz weryfikowanie zgodności ich wystąpienia. Aplikacja zawiera biblioteki dokumentów używanych przez członków zespołu do przechowywania…