Wirtualna stolica | oficjalny serwis Warszawy

Cel:

Stworzenie od podstaw nowej jakości portalu miejskiego kreującego wizerunek przyjaznej i profesjonalnej administracji wykorzystującej narzędzia społeczeństwa informacyjnego, umożliwiającego dostarczanie mieszkańcom Warszawy usług o podobnym poziomie jakości jak usługi sektora prywatnego. Swą tematyką objąć miał trzy obszary tematyczne: A2A (administration to administration), A2B (administration to businness) A2C (administration to citizens).

Zastosowane rozwiązania:

Przyjęta koncepcja prezentacji treści zakłada zastosowanie rozwiązań modułowych, stanowiących zamkniętą homogeniczną całość, tak, by ich codzienna obsługa oraz zarządzanie prezentowaną treścią nie była uzależniona od pozostałych obszarów tematycznych. Klamrą spinającą poszczególne moduły stała się wspólna „architektura” serwisu, przyjęte rozwiązania graficzne oraz sposób prezentacji treści.
Od strony rozwiązań technologicznych założono zarządzanie modułami tematycznymi bezpośrednio przez Biura Urzędu m.st. Warszawy. By stało się to możliwe przygotowane zostały narzędzia typu CMS umożliwiające edycję oraz dodawanie treści z poziomu przeglądarki internetowej, z wykorzystaniem intuicyjnych interfejsów umożliwiających ich dodawanie, hierarchizację oraz modyfikowanie struktury katalogowej.
Rozwiązanie to umożliwia jednocześnie stosowanie różnych technologii jak i udostępnianie poszczególnych modułów tematycznych jako samodzielnych (posiadających własne adresy URL) serwisów internetowych. Tak przyjęta struktura pozwala jednocześnie wykorzystywać efekt synergii w budowie spójnego wizerunku Warszawy.

Efekty:

Portal Urzędu m.st. Warszawy, koncentrując się na udostępnianiu informacji związanych z życiem miasta – adresowanych zarówno dla mieszkańców jaki i osób zainteresowanych Warszawą, instytucjonalnych jak i prywatnych – stał się nowoczesnym, interaktywnym narzędziem umożliwiającym dostarczanie usług o podobnym poziomie jakości jak usługi sektora prywatnego.
Portal „Wirtualna stolica” stał się wiarygodnym źródłem informacji o mieście, odwiedzało go miesięcznie blisko 200 tysięcy osób.
Integracja wszystkich elementów serwisu dała możliwość silniejszego oddziaływania informacyjnego. Poprzez wykreowanie silnej marki możliwe stało się również rozwijanie portalu równolegle w wielu kierunkach, bez obawy o powodzenie nowych przedsięwzięć.
Podniesiona została funkcjonalność serwisu, zbudowane zostały nowe działy, ujednolicony został sposób prezentacji informacji przez wszystkie Biura urzędu. Zrealizowane zostały również, równolegle prowadzone, serwisy w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.
Zaproponowane rozwiązania spodobały się warszawiakom, potwierdzili to oni w zrealizowanym przez firmę badawczą Gemius S.A. badaniu ankietowym. Podstawowym wnioskiem wynikającym z badań była wysoka, deklarowana lojalność użytkowników, ponad 90% deklarowało, że powróci jeszcze na stronę Urzędu m.st. Warszawa.
Najważniejsze cechy serwisu, wymieniane przez ankietowanych, to:
•”Rzetelna informacja o Warszawie” (70,8%),
•”Rzetelna informacja o sprawach urzędowych” (65,4%),
•”Uaktualnianie informacji na bieżąco” (62,1%).
Portal „Wirtualna stolica” stał się wiarygodnym źródłem informacji o mieście, odwiedzało go miesięcznie blisko 200 tysięcy osób. Liczba odsłon portalu ustabilizowała się na poziomie ok. 1.9 mln odsłon miesięcznie.

i_wawa_1 i_wawa_2 i_wawa_3 i_wawa_5 i_wawa_6 i_wawa_7 i_wawa_9 i_wawa_10 i_wawa_11 i_wawa_12 i_wawa_13 i_wawa_15 i_zw_2 i_zw_3i_bip_1 i_bip_2 i_bip_4