Jak zapewnić sukces projektu IT?

Statystyki pokazują, że tylko 29% projektów skutecznie dostarcza wszystkie wymagania funkcjonalne na czas i w ramach założonego budżetu. 19% projektów zostaje przerwane z powodu braku możliwości dostarczenia zamawianych funkcjonalności. Większość tj. ponad 52% projektów kończy się przekroczeniem założonego czasu, budżetu czy ograniczeniem zakresu.

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego projekty IT kończą się niepowodzeniem pomimo faktu, że firmy inwestują znaczne środki na ich realizację i są one na ogół prowadzone przez specjalistów? Czego możemy nauczyć się z tych niepowodzeń? Jak zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu projektu? Bliższe badanie statystyk daje kilka wskazówek dotyczących czynników sukcesu lub porażek projektów IT.

The CHAOS Report 2015” opracowany przez The Standish Group zawiera dane z analiz 50.000 projektów realizowanych n na całym świecie (począwszy od drobnych ulepszeniach, masowych wdrożeń systemów aż po zaawansowany re-engineering). Respondentami byli realizujący je menedżerowie IT. Próba obejmowała duże, średnie i małe przedsiębiorstwa z różnych segmentów rynku: bankowość, usługi, produkcja, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, opieka zdrowotna, ubezpieczenia, usługi oraz administrację. Badane projekty podzielone zostały na 3 grupy:

  • Projekt skuteczny: projekt zakończony w terminie i w budżecie, zawierający wszystkie cechy i funkcje, jakie określono w pierwotnych wymaganiach.
  • Projekt kwestionowany: projekt zrealizowany do końca, funkcjonujący, ale z przekroczonym budżetem i terminem, oferujący mniej funkcjonalności niż pierwotnie oczekiwano.
  • Projekt przerwany: projekt jest anulowany z uwagi na brak możliwości dostarczenia oczekiwanych funkcjonalności w zakładanym czasie i budżecie.

Podobnie są wyniki badania „2015 Project Management Insight” zrealizowane przez Amplitude Research w różnych sektorach przemysłu wskazujące, że 1/3 projektów nie zostaje zakończona w terminie oraz przekracza zatwierdzony budżet (Amplitude Research, 2015).

Badanie „Global Construction Survey 2015” opublikowane przez KPMG potwierdziło, że 53% firm prywatnych doświadczyło jednego lub kilku projektów o niskiej skuteczności w ostatnich 3 latach przed badaniem. Dla przemysłu było to 71% projektów, a dla respondentów z sektora publicznego aż 90%. Tylko 31% projektów wszystkich respondentów zrealizowanych zostało w tolerancjach +/- 10% budżetu, a 25% projektów zachowało granice +/- 10% dla swoich pierwotnych terminów w przedziale 3 lat (KPMG International, 2015).

Raporty CHAOS są publikowane corocznie od 1994 roku i są migawką stanu branży tworzenia oprogramowania.  Analizowane są w nich także składowe wpływające na projekt.

Projekt przerwany: projekt jest anulowany z uwagi na brak możliwości dostarczenia oczekiwanych funkcjonalności w zakładanym czasie i budżecie.

Projekt kwestionowany: projekt zrealizowany do końca, funkcjonujący, ale z przekroczonym budżetem i terminem, oferujący mniej funkcjonalności niż pierwotnie oczekiwano.

Projekt skuteczny: projekt zakończony w terminie i w budżecie, zawierający wszystkie cechy i funkcje, jakie określono w pierwotnych wymaganiach.

Z danych zaprezentowanych powyżej widać, że jeśli uda nam się dobrze zarządzać pierwszymi trzema czynnikami, to możemy zwiększyć szansę sukcesu projektu o co najmniej 40 procent. Jeśli uda nam się skutecznie zarządzać tylko siedmioma czynnikami, możemy zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu o ponad 60 procent. Czy warto?

Źródła
The Chaos Report 2015 by Standish Group
2015 Project Management Insight by Amplitude Research
The Global Construction Survey 2015 by KPMG